Xi mạ đồng

Mạ đồng đỏ 01
0932.86.70.86
Trứng gà so
0932.86.70.86
Két mạ đồng
0932.86.70.86
Ly mạ đồng
0932.86.70.86
Gà mạ đồng đỏ
0932.86.70.86